[1]
Tomaszewska, M. 2019. Miejsce i znaczenie europejskiej karty społecznej w systemie prawa Uni Europejskiej. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 221–228.