[1]
Wypych-Żywicka, A. 2019. Jeszcze o godziwości emerytury. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 229–238.