[1]
Balwicka-Szczyrba, M. i Balwicki, Łukasz . 2019. Ochrona dzieci przed biernym paleniem wyrobów tytoniowych w świetle regulacji prawnych. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 239–249.