[1]
Kowalska, R. 2019. Czynności konsulów na wniosek organów wymiaru sprawiedliwości - stary model opierający się na potrzebie zmian. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 251–272.