[1]
Zajadło-Węglarz, P. 2019. R2P – nowy paradygmat prawa międzynarodowego?. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 285–299.