[1]
Zeidler, .K. 2019. Prakseologia międzynarodowa, czyli przypomnienie pewnego pomysłu. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 301–310.