[1]
Bąkowski, T. 2019. Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w kontekście źródeł prawa miedzynarodowego publicznego. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 337–344.