[1]
Zalewski, W. 2019. Rwandyjskie sądy Gacaca a sądownictwo międzynarodowe - próba oceny efektywności rozwiązań hybrydowych w sprawach karnych na wybranym przykładzie. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 401–415.