[1]
Warylewski, J. 2019. Rozmiar, dynamika i struktura przestępczości seksualnej w Polsce, w latach 1989–2017. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 417–456.