[1]
Zajadło, J. 2019. Lord Mansfield i narodziny prawa autorskiego. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 457–471.