[1]
Bogusz, M. 2019. Dopuszczalność wstrzymania wykonania aktu prawa miejscowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 473–482.