[1]
Sylwestrzak, A. 2019. Skutki prawne przynależności krewnych do tzw. wielkiej rodziny. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(42)/2019 (kwi. 2019), 483–495.