[1]
Rogoziński, P. 2019. Obowiązek zawiadamiania pokrzywdzonego o terminie rozprawy głównej: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2017 r., II KK 312/17. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(41)/2019 (sty. 2019), 106–116.