[1]
Kubiak, R. 2021. Zmiany w art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i ich systemowe konsekwencje. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(49)/2021 (mar. 2021), 29–45. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.02.