[1]
Bączyk-Rozwadowska, K. 2021. Prawne aspekty wspomaganej prokreacji post mortem. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(49)/2021 (mar. 2021), 46–65. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.03.