[1]
Fras, M. 2021. Odpowiedzialność deliktowa biegłego za szkodę spowodowaną wydaniem nieprawdziwej lub nieprawidłowej opinii w postępowaniu sądowym. Rozważania na tle najnowszej judykatury. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(49)/2021 (mar. 2021), 66–84. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.04.