[1]
Bargelli, E. i Bacciardi, E. 2021. Odpowiedzialność medyczna we Włoszech po reformie “Gelli-Bianco” (ustawa z dnia 8 marca 2017 r., Nr 24). Gdańskie Studia Prawnicze. 1(49)/2021 (mar. 2021), 101–118.