[1]
Adrych-Brzezińska, I. 2021. Ciężar dowodu w polskim prawie medycznym. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(49)/2021 (mar. 2021), 119–130.