[1]
Majkowska-Szulc, S. 2021. Ramy prawne certyfikacji wyrobów medycznych na przykładzie oprogramowania wspomagającego przepisywanie leków: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2017 r., C-329/16. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(49)/2021 (mar. 2021), 133–145.