[1]
Tomaszewska, M. 2021. Prawo do jednakowego wynagrodzenia i porównywalność prac niejednakowych lekarzy i rezydentów: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2011 r., I PK 232/10. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(49)/2021 (mar. 2021), 146–153.