[1]
Zemła-Pacud, Żaneta 2021. Przesłanki zdolności ochronnej dalszych zastosowań medycznych z tytułu SPC: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie C-673/18 Santen. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(49)/2021 (mar. 2021), 154–166.