[1]
Zeidler, K. i Węgrzak, M. 2021. Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako kompleksowa gałąź prawa. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 11–27. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.01.