[1]
Yatsunami, R.Y. 2021. Rozważania metodologiczne dotyczące międzynarodowego handlu dobrami kultury – podejście ze statystyki bayesowskiej. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 28–46. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.02.