[1]
Leo Tarasco, A. 2021. Pluralizm własnościowy i publiczno-prywatne zarządzanie obiektami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, należącymi do Republiki Włoskiej. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 47–67. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.03.