[1]
Lanciotti, A. 2021. Roszczenia restytucyjne z zakresu podwodnego dziedzictwa kultury – sprawa Brązu Getty’ego. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 68–82. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.04.