[1]
Gerecka-Żołyńska, A. 2021. Międzynarodowe i ponadnarodowe uwarunkowania penalizacji nielegalnego wywozu dobra kultury z terytorium państwa uprawnionego. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 83–98. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.05.