[1]
Zalasińska, K. 2021. Ograniczenia w wywozie materiałów bibliotecznych z Polski. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 99–109. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.06.