[1]
Magri, G. 2021. Przegląd konwencji UNESCO (1970) i konwencji UNIDROIT (1995) oraz analiza ich wpływu na włoskie i europejskie prawo cywilne. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 110–124. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.07.