[1]
Łągiewska, M. 2021. Ratyfikacja konwencji UNIDROIT z 1995 r. − mrzonka czy realna perspektywa?. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 125–133. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.08.