[1]
Arsic, M. 2021. Mediacja w sporach dotyczących dóbr kultury – pro et contra. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 134–147. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.09.