[1]
Bieczyński, M. 2021. Od Kodeksu Teodozjusza do konwencji z Nikozji – ochrona dziedzictwa kultury jako narzędzie sekularyzacji. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 148–172. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.10.