[1]
Spina, E. 2021. Stwierdzenie nieważności pozwolenia na wywóz dzieł sztuki w prawie włoskim – nowe instrumenty administracyjnoprawne a zasada pewności prawa. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 206–214. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.13.