[1]
Garaeva, D. 2021. Implementacja Rekomendacji UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego w kontekście granic dopuszczalnej zmiany. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 215–224. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.14.