[1]
Guss, A. 2021. Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako jeden z trzech wymiarów estetyki prawa. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 225–238. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.15.