[1]
Stanik-Filipowska, K. 2021. Zbrodnia przeciwko dziedzictwu kultury w aspekcie niematerialnej wartości zabytku: Wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Prokurator przeciwko Ahmadowi al Faqi al Mahdi, ICC-01/12-01/15. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 241–246. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.16.