[1]
Szatkowska, E. 2021. Prawna ochrona znaku towarowego po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych – kontrowersyjny sposób miasta Oslo na ochronę twórczości Gustawa Vigelanda: Wyrok Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie E-5/16 – Gmina Oslo. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 254–262. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.18.