[1]
Gadecki, B. 2021. Zasady wymiaru kary grzywny za przestępstwo zniszczenia zabytku: Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie IX Ka 688/17. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 263–268. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.19.