[1]
Gwardzińska, Żaneta . 2021. Wpływ ochrony dziedzictwa naturalnego na zasady nieuczciwej konkurencji na przykładzie rosyjskiego rezerwatu przyrody Shulgan-Tash: Orzeczenie Sądu Arbitrażowego Republiki Baszkotorstanu w sprawie nr A07-19495/19. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 276–280. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.21.