[1]
Guss, A. 2021. Międzynarodowa Konferencja„Konwencja UNIDROIT z 1995 r. – Dobra kultury na skrzyżowaniu praw i interesów” z okazji 25. rocznicy Konwencji UNIDROIT w sprawie skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury, 8-9 października 2020 r., Rzym, Włochy. Gdańskie Studia Prawnicze. 2(50)/2021 (lip. 2021), 293–299.