[1]
Ciechanowicz-McLean, J. 2021. Instrumenty prawne ochrony klimatu przed uchwaleniem Europejskiego Zielonego Ładu (2019). Gdańskie Studia Prawnicze. 3(51)/2021 (wrz. 2021), 9–20. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.01.