[1]
Gonet, W. 2021. Problematyka prawa pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, przysługującego Skarbowi Państwa. Gdańskie Studia Prawnicze. 3(51)/2021 (wrz. 2021), 52–62. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.04.