[1]
Marszałek, J. 2021. Prawo do czystego środowiska jako wartość konstytucyjna. Gdańskie Studia Prawnicze. 3(51)/2021 (wrz. 2021), 153–161. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.11.