[1]
Nyka, M. 2021. Problem odpowiedzialności odszkodowawczej państw za szkody środowiskowe, w tym klimatyczne. Gdańskie Studia Prawnicze. 3(51)/2021 (wrz. 2021), 162–172. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.12.