[1]
Lubasz, D. 2021. Warunki wyrażania zgody jako przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(52)/2021 (grudz. 2021), 62–79. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.04.