[1]
Konarski, X. 2021. Administracyjna kara finansowa w sprawie cookies. Komentarz na kanwie postanowienia Krajowej Komisji Informatyki i Wolności we Francji (CNIL) z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie Amazon Europe Core, SAN-2020-013. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(52)/2021 (grudz. 2021), 91–105. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.06.