[1]
Bielak-Jomaa, E. 2021. Realizacja obowiązków administratora danych w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego oraz model współpracy między tymi podmiotami: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 lutego 2021 r., DKN.5130.2024.2020. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(52)/2021 (grudz. 2021), 175–187. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.11.