[1]
Litwiński, P. 2021. Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przez firmy kurierskie: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 kwietnia 2021 r., DKN.5130.3114.2020. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(52)/2021 (grudz. 2021), 188–202. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.12.