[1]
Wiewiórowski, W.R. 2021. Computer Privacy and Data Protection – CPDP 2021 “Enforcing Rights in Changing World”, Bruksela, 27–29 stycznia 2021 r. (sprawozdanie). Gdańskie Studia Prawnicze. 4(52)/2021 (grudz. 2021), 211–216.