[1]
Wałachowska, M. 2022. Prawo właściwe dla roszczeń osób pośrednio poszkodowanych. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(53)/2022 (mar. 2022), 97–109. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.06.