[1]
Tomaszewska, M. 2022. Pojęcie „przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy” w przypadku indywidualnej umowy o pracę, w rozumieniu rozporządzenia Rzym I. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(53)/2022 (mar. 2022), 110–122. DOI:https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.07.